Tag Archives: Pagsulat

Ang Pag-aaral

Kung walang sining, 

walang kagandahan.  

Kung walang siyensiya, 

walang kaayusan.  

Kung walang matematika, 

walang kabutihan.  

Kung walang wika, 

walang kuwento’t salaysay.  

Kung walang araling pantahanan, 

walang katalinuhan.  

Kung walang larong pampalakasan, 

walang kayamanan.  

Kung walang edukasyon, 

walang kaayusang panlipunan.  

 

 

 

Advertisement