On James Dashner’s Book

English

 

I was reading James Dashner’s “The Maze Runner” and I enjoyed it.  I thought this makes me feel the thrill as if watching it in a big screen but I bet they wouldn’t be able to capture how thrilling it is to read than to watch it.  But we don’t know, maybe there’ll also be a genius in the film industry who can capture the same thrill or almost.

 

 

 

Filipino

Binabasa ko ang akda ni James Dashner na “The Maze Runner” at talaga namang natuwa ako.  Naisip ko na naparamdam nito ang tindi ng pagkaaliw na parang pinanonood mo ito sa sinehan, ngunit sa aking tantya ay di nila makukuha kung paano maipapakita ang tindi ng pagkaaliw habang binabasa ito kaysa pinanonood.  Ngunit di natin alam, maaaring may isa ring henyo sa industriya ng pelikula ang makakakuha ng parehang tindi o halos kapareha.

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s