Ang araw ay sumikat

Ang araw ay sumikat.
Nagbigay liwanag sa sanlibutan.
Sumibol ang mga halaman.

Nagbigay rikit mga bulakak,
ang paligid ay nagkaroon ng hardin.
Tao’y naging taimtim,
natutong mag-alaga ng paligid.
Ang lahat ay umayos.

*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s