2

Ang pasko ay araw-araw.

Bawat pag-ibig na isinisilang

sa bawat sandali ay pagsilang kay Kristo.

Ang betlehem ay nasa ating sinapupunan.

Sa munting sabsaban ang likha ay isinisilang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s