3 Pagbabago na aking Nagustuhan sa Aking Sarili

1.  Lagi na akong kumakain ng gulay at prutas na hangga’t mayroong organic, mas gusto ko nito.

Mahirap makahanap ng organic na mga pagkain dito sa Pilipinas.  Ang termino kong organic ay ibig sabihin, walang artipisyal na mga kemikal na inilagay hangga’t maaari.  Napansin kong lagi na akong kumakain ng organic fresh lumpia na mabibili sa kainan sa may mga malalaking Supermarket.  Hindi rin lumilipas ang isang araw na hindi ako uminom ng buko juice, calamansi juice, sugarcane juice o iba pang inuming mula sa prutas.

2.  Mga organic na produkto na rin ang aking ginagamit sa pangaraw-araw.

Ginagamit kong mga sabong panligo at mga produktong pang-alaga sa buhok ay organic na gawa dito sa Pilipinas o iba pang bansa sa Asya.  Natutuwa ako na magkaroon ng iba’t ibang klase ng sabong organic.  Mayroon akong kulay luntian, puti, kahel, dilaw (calamansi) at rosas.  Ang lahat ay base sa virgin coconut oil na sinamahan ng mga natural na halo ng prutas, halaman o bulaklak na nagbibigay ng amoy nito.

Ang gamit ko ring sabong panlaba na pulbos at pampalambot ng damit ay organic na produkto na gawa dito sa Pilipinas.  Gustung gusto ko ang amoy ng pampalambot ng damit na ito.  Banayad at maaliwalas sa pakiramdam pati ng  amoy nito.

3.  Natututo na akong mag-alaga ng aking pinansya.

Gusto kong nakakabili ng mga sapatos at bag ngayon na gusto ko ang disenyo at maganda sa aking gamit.  Ang mga ito ay gawa dito sa Pilipinas o iba pang bansa sa Asya.  Hindi ako mahilig mag-shopping noon ngunit ngayon, masaya na akong bumibili ng mga gusto kong produkto.  Ang isang hindi ako mapakali ay ang maubusan ng mga organic na produktong aking ginagamit sa pangaraw-araw tulad ng sabong panlaba o gamit sa pag-aalaga ng aking buhok. Ayaw kong nawawalan ng mga ito.  At higit sa lahat ang hindi makabili ng pagkaing gusto kong kainin lalo na ng organic.

3 Bagay Na Gusto Ko Pa

 1. Nagdadamit na ako ng mga bestida palagi.
 2. Nagsasalita ako ng wikang Filipino ng tuwid.
 3. Nagsusulat ako.

3 Pagbabago na Gusto kong Mapagtibay Sa Akin

 1. Pumasok sa opisina ng maaga.
 2. Magbaon ng masustansiyang pagkain.
 3. Makaalis ng opisina ng ala-sais.

 

English

3 Changes that I Liked in Me

1. Now, I always eat vegetables and fruits, which, as much as there’s organic, I like it better.

It’s hard to find orgnic food here in the Philippines.  The term organic that I use here means no artificial chemicals are put in it as much as possible.  I have observed that I now always eat organic fresh lumpia that can be bought in food counters in big Supermarkets.  Not a day pass as well that I did not drink buko juice, calamansi (Philippine lemon) juice, sugar cane juice or other fruit juice.

2.  Now, I use organic products for everyday use.

Bath soaps and hair care products that I use are all organic.  It is either made in the Philippines or from other nations in Asia.  I am so happy to have different kinds of organic soap.  I have color green, white, orange, yellow (calamansi) and pink.  Its base are all virgin coconut oil blended with natural ingredients like fruits, plants or flowers that gives its scent.

The detergent powder and fabric conditioner that I use are also organic made here in the Philippines.  I really enjoy the scent of the fabric conditioner.  It is so gentle and refreshing to the touch even its scent.

3.  Now, I am learning to take care of my finances.

I really like buying shoes and clothes these days, which I like the design and how good it looks to me when I use it.  These are made in the Philippines or other countries in Asia.  I didn’t like shopping before, but now I get to enjoy buying the things that I like.  One of the things I don’t like most is when I ran out of the organic products that I use every day like detergent powder or shampoo and conditioner for my hair.  I don’t like having no supply of these things.  And above all not being able to buy the food that I like to eat especially organic.

3 Things That I Also Like

 1. I wear dress more often.
 2. I speak in straight Filipino.
 3. I write.

3 Changes That I like to Be Firm in Me

 1. I go to the office early.
 2. I pack healthy food.
 3. I go out of the office at 6:00.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s